woensdag 25 oktober 2017

Meten met natuurlijke maateenheden.


Vandaag leerden we meten zonder onze meetlat maar met verschillende voorwerpen.
We onderzochten hoeveel schriften er in de breedte van de gang gaan, de hoogte van de kast met speelkaarten, ... 

Eerst moesten we schatten, juist meten en dan controleren!


 


dinsdag 24 oktober 2017

Techniek : bouwen. Brede basis - smalle top.

In onze tweede techniekles mochten we bouwen met papier en karton.
Ze kregen eerst het verhaal van de wolf en de drie biggen te horen. Welk huisje was het stevigst gebouwd en kreeg de wolf niet omver? Hoe is het gebouwd? Wat heb je nodig?
Helaas kregen de leerlingen geen blokken maar allerlei soorten papier : slap-harder-groot-klein-
dezelfde vorm- verschillende vormen-karton-tekenpapier-vouwpapier-...... keuze genoeg.
De kinderen ontdekten zelf hoe ze een stevig kaartenhuis konden bouwen. Alsook wat nodig was om een stevige basis te verkrijgen.
Opgelet je mag het niet omver kunnen blazen!
Heel wat kinderen konden een stevig huisje bouwen. 2 leerlingen van het zesde leerjaar waren aanwezig en hielpen hier en daar een handje. LEUK.
maandag 23 oktober 2017

Wiskunde : joepie tot 100!

Vandaag was het zo ver we hadden er lang naar uitgekeken.
We leerden de structuur van de getallen kennen tot 100.
We mochten heel veel tellen van 0 tot 100. We leerden eerst de tientallen van 0 tot 100.
En daarna maakten we getallen met deze T en E.
De getallen werden uitgedeeld en we bouwden een getallenlijn op aan het bord.
Iedereen droeg zijn (meerdere) getallensteentje(s) bij.
Ook in ons rekenboek vulden we de nodige getallen in op stukjes getallenlijn.
Morgen leren we verder over deze getallen tot 100 en we gebruiken daarbij onze T en E uit ons honderdveld-doos. (=MAB materiaal)
Ja, nu zijn we écht vertrokken in het tweede leerjaar !!!!Verkeer : we stappen op de juiste plaats.

Verkeersles: we stappen op de juiste plaats. Dit was het onderwerp in de klas.
We leerden waar we veilig moeten stappen op het voetpad, de berm, op het fietspad indien nodig en op de openbare weg. We kregen eerst les en uitleg in de klas. De juf toonde tekeningen op het smart-bord.
Maar een verkeersles wordt pas echt als we het in praktijk omzetten.
Oefenen dus op verschillende plaatsen rond onze school.
Zo konden we echt stappen en leren uitkijken waar het nodig is, bijvoorbeeld aan op- en uitritten, op de hoek van de straat, op het Diederiksplein en op de wandelroute.
Na deze praktijkoefening volgde een toets in de klas.
Meteen werd duidelijk wie er goed opgelet had!Leerlingenraad.

Deze twee vlinderkinderen werden gekozen door de klas om in de leerlingenraad te zetelen.
De leerlingen van onze klas gingen vorige donderdag naar het stemhokje. En ze kleurden de meeste bolletjes rood naast Silke en Jenne.
Proficiat! We hopen dat jullie onze voorstellen goed zullen verdedigen.
Opgelet : elke vrijdag voor elke vakantie leerlingenraad tussen de middag.

dinsdag 3 oktober 2017

Welbevinden : elkaar een compliment geven.

In onze schoolvisie staat het woord WORK centraal.
De 4 letters staan voor :
W = Welbevinden
O = Openheid
R= Respect
K= kwaliteit

Om deze waarden te laten leven in onze school  moet iedereen zijn steentje bijdragen  ook de leerlingen van de tweede klas.

In onze eerste periode van het schooljaar zetten we welbevinden in de kijker.
We willen dat iedereen zich goed voelt op school, zo kunnen we beter met elkaar omgaan en ook beter leren. 
We startten in september met de gevoelsstokjes. Bij het binnen komen steekt ieder kind zijn stokje in het potje van de rode of de groene vlinder naar gelang hij/zij zich voelt. 
Daarna volgt een gesprekje: waarom voel je je niet zo goed vandaag? Kunnen wij je helpen? Zo kan een kind zich even ventileren voor de lessen beginnen.

Dinsdag hebben we voor de eerste keer het complimentenlied gehoord.
https://youtu.be/CHXaeH_NWbA
Daarbij werd ook onze bloem en vlinder voorgesteld. 
Het is de bedoeling dat als het lied begint te spelen, 1 leerling een andere leerling een compliment geeft, daarbij wordt ook symbolisch de bloem overhandigd. 
Hieronder gaf Bent een compliment aan Barko . Met de woorden : "Wat heb jij toch lieve oogjes als je naar mij kijkt."

We hebben ook een klassikaal : " goed gevoel blad "opgehangen. Ook daarop kunnen vlinderstempels verdiend worden. Na 10 vrolijke vlinders volgt een beloning voor de ganse klas!